IHMINEN JA KOITELI

Ensimmäiset merkit ihmisestä ovat noin 5000 vuoden takaa, jolloin meren laineet vielä huuhtoivat Koitelin rantoja. Maannousun myötä merenranta pakeni ja todennäköisesti 1500-luvulla ihminen asettui pysyvästi Koitelin seuduille. Koitelin saaria käytettiin tuolloin mm. eläinten laitumina.

Lähes koko 1800-luvun Koitelin koskien voima oli valjastettu sahan käyttöön. Sahauksen loputtua Koiteliin suunniteltiin voimalaitosta.

Koiteli on aina ollut paikkakuntalaisten virkistäytymispaikka. 1950-luvulta lähtien virkistyskäyttöä on kehitetty rakentamalla mm. saaria yhdistäviä siltoja.

 

 
Sivukartta